Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
07.22.2016
0
๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ภาพรัสเซีย https://goo.gl/photos/M7fcVWUegPt8AHQRA     ภาพฟินแลนด์ https://goo.gl/photos/chB8cxxgZHmPxQA69   ภาพสวีเดน https://goo.gl/photos/QqdqAd6WD1XfhEee8  
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ ศาสตร์พระราชา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร   Live สด!!!
04.12.2016
0
คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลังหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฟังบรรยาย เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต การให้การศึกษาประชาชน คือความมั่นคง พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ EP1 https://youtu.be/AE7H_iFwNy0 พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

22 Jul 2016
0
๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ภาพรัสเซีย 
02 Aug 2015
0
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี สมพ.๒กำหนดการเดินทาง 5 - 10 กันยายน 2557
02 Aug 2015
0
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจีรศักดิ์

พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเกียรติยศ

 

Subscribe Our Newsletter Fusce urna tristique eu eros eu efficitur dignissim est sedon

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…